Registracija

Prisijungti

 • El.paštas*
 • Slaptažodis*

Pamiršote slaptažodį?

Prašome įvesti savo elektroninio pašto adresą. Mes atsiųsime Jums elektroninį laišką su kodu ir nuoroda seno slaptažodžio pakeitimui.
 • El.paštas*

Registruotis

 • El.paštas*
 • Vardas*
 • Pavardė*
 • Lytis*
 • Gimimo data*
 • Telefonas*
 • Registruodamiesi, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su svetainės taisyklėmis

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Darbstuole.eu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas prieš patvirtindamas pirkimą privalės iš naujo sutikti su pasikeitusiomis Taisyklėmis (pažymėdamas varnelę langelyje su prierašu „Aš perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis“).

  Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

  • veiksnūs fiziniai (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
  • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų sutikimą arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  PARDAVĖJO TEISĖS

  Jei Pirkėjas bando pakenkti Darbstuole.eu e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Darbstuole.eu e-parduotuvės arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Darbstuole.eu e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

  PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Darbstuole.eu e-parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Darbstuole.eu e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Darbstuole.eu e-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.